งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2560

6 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โทรศัพท์ 0 4271 1132 ททท.สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490 - 1


Top