การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ

26 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

รายละเอียด

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางไกล การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทครอบครัว การแข่งขันจักรยานเสือท่องเที่ยว การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เขื่อนภูมิพล โทรศัพท์ 0 5554 9509


Top