งานทำบุญศาลเจ้า ประจำปี 2560 และงานพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล

30 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าทับทิมทอง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

งานประเพณีทำบุญชายทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวหินด้วยการเขียนชื่อผู้ล่วงลับติดกับตุ๊กตาปูนปั้นและนำลงเรือลอยออกสู่ทะเลแล้วล่มเรือลงกลางทะเลหัวหิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชุมชนชาวประมงหัวหิน โทรศัพท์ 081 934 9802


Top