เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

2 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ชมการจำลองพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม ในบรรยากาศกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมงานลอยกระทงตามวัดและหน่วยงานต่างๆ การตกแต่งประดับไฟฟ้าอาคารและโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และการจัดงานลอยกระทงของจังหวัดหลักทั่วประเทศที่มีเอกลักษณ์ เช่น กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก, การลอยโคมยี่เป็ง เชียงใหม่, กระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3470 - 3


Top