ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ขบวนแห่โคมยี่เป็งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาขบวนแห่กระทงเล็กขบวนแห่กระทงใหญ่และการประกวดเทพบุตรและเทพียี่เป็งเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5325 9001, 0 5325 2557


Top