ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง พนมหมาก พนมดอกไม้ ประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย การละเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานจังหวัด โทรศัพท์ 0 5561 1619


Top