ประเพณีงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยาน ร.2 , วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด

ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบ ประกวดกระทง ประกวดเรือไฟสวยงาม ประกวดนางนพมาศแม่ลูกกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยาน ร.2 โทรศัพท์ 0 3475 1666 , 0 3475 1376


Top